Menu

Søgeresultater: 150

1968-01-12

Johannes Stüttgen

Programerklæring Deutsche Studentenpartei

1968-01-15

Henning Christiansen

Hans-Jørgen Nielsen, Tania Ørum

Ta'-redaktionen

1968-01-15

Christine Harttung

Henning Christiansen

Prøve- og opførelsesdatoer "Dejligt vejr i dag - n'est-ce pas - Ibsen?"

1968-01-15

Henning Christiansen

Erik Thygesen

Ta'-redaktionen

1968-01-17

Henning Christiansen

Peter Louis-Jensen

Minimal Art/Udstilling hos Konrad Fischer/Besøg af Bjørn Nørgaard/Hans-Jørgen Nielsens "Fra luften i munden"

1968-01-20

Henning Christiansen

William Louis Sørensen

Besøg af Joseph Beuys til Danmark/mulighed for en optræden med JB i Aarhus.

1968-01-22

Henning Christiansen

Erik Thygesen

Ta'-redaktionen

1968-01-23

Henning Christiansen

Erik Thygesen

Ta'-redaktionen

1968-01-24

Henning Christiansen

Charlotte Strandgaard

Deutsche Studentenpartei/"Eurasienstab (nordisk version)"

1968-01-25

Henning Christiansen

John Hunov

Udstilling med Carl Andre i Danmark/Ung Dansk Kunsts udstilling med IMI Knoebel og IMI Giese/udstilling med Anatol/muli…

1968-01-29

Henning Christiansen

Per Helweg

Bedømmelse af Eurasienstab op. 39 og Haiku demonstrationer op. 40 i Koda.

1968-01-29

Christine Harttung

Henning Christiansen

Stemmer til "Ein Engel ging vorbei"

1968-01-29

Henning Christiansen, Ursula Reuter Christiansen

Erik Thygesen

Statens Kunstfond/Ta'-redaktionen/folketingsvalg 1968

1968-01-30

Johannes Stüttgen

Referat af møde med Deutsche Studentenpartei på Pädagogische Hochscule i Münster d. 30. januar 1968.

1968-01-31

Henning Christiansen

Ingolf Gabold

Stemmer til "Ein Engel ging vorbei"/Opførelse af "Eurasienstab 82 min. fluxorum organum" i Danmark

1968-01-00

Henning Christiansen

Erik Satie, Gymnopédies, Gnossiennes, Morceaux en forme de poire, Heures séculaires et instantées og Trois Nocturnes.

1968-01-00

Henning Christiansen

Om entropi

1968-01-00

Forening Ung Dansk Kunst, Tom Krøjer

Udstilling Tom Krøjer, "Kreativitetsbarriærer", De Studerendes Råds lokaler, Charlottenborg, 22. januar-3. februar 1968…

1968-01-00

Ausstellungen bei Konrad Fischer

Invitation til udstilling med Sol LeWitt, Ausstellungen bei Konrad Fisher, januar 1968.

1968-01-00

Henning Christiansen

Tekst om entropi