Menu

Henning Christiansen

1970-01-00

Modtager

Dokumentindhold

Målsætningsdebat i ABCinema

Transskription

Abcinsyg
Abcneker
Abcnot
Abe
ABCinema
ABCINerama full scale

Hvem er vi i ABCinema? Et ikke uvæsentligt spørgsmål hvis vi skal til at starte en ny målsætningsdebat som henning lægger op til på andra sidan. Ved de forgangne eat-inns i Farvergade på mandage mødte jævnt hen 6-10 personer med et mere eller mindre udtalt tilhørelsesforhold til ABCinema. En sammensætning der igen lod formode at det i første række var de ”proffesionelle” filmborger der var faldet fra og de sædvanlig halvdårlige malere og skulptøre og en enkelt forfatter som sad tilbage over de gule ærter.
En betingelse for ABCinemas fremtid er helt enkelt at der er tilslutning og helt uafhængigt af hvilket image foreningen er tænkt at have. Nu skal der skabes klarhed over hvem og hvor mange vi er tilbage!
Samtidig vil kasseren (David) have indbetalt kr. 30,— halvårligt af hvert medlem. Beløbet skal gå til intern kommunikation.
Nedenstående linier udfyldes og sendes til John Davidsen. Landemærket 7, bh. 2 tv. 1119 Kbhvn. K. eller giro 132370 (foreningen ABCinema) benyttes.
Alt dette skulle være klaret inden d. 28/1 1970 idet vi på denne dato afholder generalforsamling i ABCinema kl. 19.30 på Den Eksperimenterende kunstskole i St. Kongensgade 101. bh. 2 th.
Det er også i år lykkedes bestyrelsen at få de tre sjove fyrer Stig Brøgger, Erik Thygesen og Erik Crone til at vise os deres interessante Amerika-film som vi jo ganske vist har set et par gange igennem årene, men den film bliver man aldrig træt af. Vel?.

for ABCDinema John Davidsen * Peter Louis-Jensen

-----------------------------—- Klip så---------------------------

Navn.......
adresse........
tlf............ evt. anden tlf........
tilbyder ( arbejdskraft, viden og evner og/eller apparatur)

tilbyder flg. film til et fast ABCinema program..
8 mm, Super 8mm og 16 mm.

[s. 2]

Düsseldorf 22/12.69

Lad mig sende jer et bøsbrev her på tærsklen til det nye år.

Til ABCINEMAs filmglade julenisser.

Jeg synes nemlig ABCINEMA har tabt noget af sit sigte i det forløbne år. ABCINEMA var, for mig, et produktionsselskab, som skulle skaffe os billigere apparatur og råfilm, og så give større mulighed for at få vist produktionen, så filmene ikke havnede i skufferne usete. Det sidste er lykkedes godt nok, men jeg er ved at se mig lidt gal på vore films æstetik. Nuvel vi har fået lukket op for 8 mm muligheder (16 mm er fortsat vanskelig p. gr. af omkostningerne og så kan vi få ret tilfredsstillende billeder med 8 mm, så det er forsåvidt i orden med den), men æstetikken er for fastlåst og vi bliver sgu nødt til at lukke op for hanerne og skaffe andre billedholdninger appetit på at være med. Og - vi bliver sgu også nødt til at se ligt bort fra vor egen meddelelsesproblematik, hvis ikke ABCINEMA skal lukke sig omkring en ensidig filmbehandling. Vi kører snart kun film, der bortset fra nuancer ligner hinanden til forveksling og det er sgu kedeligt. Jeg kan godt se nogen styrke i det, men hvor længe? ABCINEMA er en go opfindelse, men vi må og skal udvide kredsen af interesserede filmgale. Ellers kan vi godt pakke sammen - amen.
Jeg ved godt at vi ikke kan hekse nyt frem, men man kunne godt være lidt mere imødekommende, bl.a. ved at lægge vægten helt over på udgangspunktet, den produktions-billigere-gørende/ supermarkedsforening (film - film) ABCINEMA

Hübsch hilsen

Henning Christiansen

Fakta

Brev

Dansk

HC arkiv Møn/HC breve 7