Menu

Henning Christiansen

1971-11-00

Ophavsmand/nøgleperson

Det unge tonekunstnerselskab

Dokumentindhold

Invitation til Supermus Musikmarked d. 21. november 1971

Transskription

SUPERMUS Musikmarked forhåbentlig i Nikolaj Kirke Søndag d. 21.11.1971 (Endelig bekræftelse foreligger endnu ikke fra Københavns kommunes Kulturfond).

Tidspunkt 15.00-ca.17.00 og 20.00-22.00

Værkernes rækkefølge er endnu ikke fastlagt, men følgende værker opføres: (Ændringer kan forekomme).

Jacob Fabricius: cellosonate (uropf.)
Tom Nybye Kristensen: Artikulationer for 9 janitcharer (uropf.)
Johs. Hansen: Makrelkvintet (uropf) . (forellekvintetbesætning)
Johs. Hansen: Hændelse III (uropf.) (Fløjte, klarinet, fag., jant.)
Jens Ole Malmgreen: Stemninger for alt og klaver (uropf.)
Maurice Weddington: Birth (fødsel) for to trompeter, 2 (franske) horn og to basuner (uropf.)
Carl Bergstrøm Nielsen: Blæserkvintet.
Lars Peter Schultz: Intermezzo for violin og klaver (uropf).
" ” ” : Strygekvartet
Finn Dornby: Tellusmarch (uropf.)
Ole Buch: Nocturne.
Svend Åquist Johansen: Romeo og Juliesuite
Anne Seierøe-Mortensen: Improvisation for 2 klaverer
Kjeld Simonsen: No name
Resten af programmet er endnu uløst:
Det er muligt at Niels Viggo Bentzon og Gert Bülow opfører en trio, at Ole Engler og Bent Lylloff kommer, det skulle være sikkert at Peter Møller og Hans Abrahamsen får spillet noget, og endelig skulle der komme nogle folk fra AUT/Gruppen Århus og opføre noget musik velsagtens af Erik Bach, Hans Abrahamsen, Rolf Ruggaard m. fl.
Det er tanken at tilhørere for sjov får udleveret en stemmeseddel hvor de skriver, hvilke værker de måtte være interesseret i at høre en gang til, hvilket de får lejlighed til at motivere. ”Stemmeafgivningen skulle danne baggrund for en ”reprisekoncert" i gruppen uden at man vel af den grund behøver at lægge nogen dybere filosofi i det.

Med venlig hilsen
Det Unge Tonekunstnerselskab